Programm II Anti-war conference

On May 20th in Vilnius, the Free Russia Forum will hold the second Anti-War Conference. The event will be attended by politicians, journalists and public figures, including: Garry Kasparov, Mikhail Khodorkovsky, Dmitry Gudkov, Evgeny Chichvarkin, Vladislav Inozemtsev, Evgeny Kiselev, Lyubov Sobol, Leonid Nevzlin, Elena Lukyanova, Alfred Kokh, Ilya Ponomarev, Konstantin Eggert, Vytautas Landsbergis, Evgenia Chirikova, Alexander Morozov, Ivan Tyutrin, Maria Snegovaya, Taras Ber Ezovets, Yuri Felshtinsky and others

Home / Forum archive / II Anti-war conference / Programm II Anti-war conference